Demir-Çelik ve ÜretimDemir / Çelik ve üretim endüstrisinde, kalite kontrol çalışmaları nihayi ürün ve proses kontrolleri için vazgeçilmez unsurlardır. Özellikle Demir/Çelik sektöründe üretim adımlarına on-lie ve off-line tahribatsız muayene uygulamaları nihai ürün ve üretim proses kontrolü için şartttır. Ultrasonik-NDT olarak demir çelik endüstrisine portatif cihazlardan, sarf malzemelerine,  on-line (hatta) otomasyon sistemlerinden off-line (hat dışı) otomasyon sistemlerine kadar bütün ürünleri değerli sanayimize sağlamaktayız. 

  • Ultrasonik Kalınlık Ölçümü
  • Ultrasonik Hata Tespiti 
  • Ultrasonik Laminasyon Kontrolü
  • On-line Yüzey ve Yüzey altı Hata Kontrolleri
  • Off-line Yüzey ve Yüzey altı Hata Kontrolleri

STANDARTLAR 

  • EN 10308 - Tahribatsız muayene - Çelik çubukların ultrasonik muayenesi
  • EN ISO 10893-8 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi
  • EN ISO 10893-9 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 9: Düzlemsel kusurların tespiti için kaynaklı boruların imalâtında kullanılan çelik şeritlerin/plâkaların otomatik ultrasonik muayenesi
  • EN ISO 10893-10 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 10: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik tam çevre ultrasonik muayenesi 
  • EN ISO 10893-11 - Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi