DemiryollarıDemiryolları sektöründe hem imalat hemde bakım/onarım bölümlerinde, yüzey ve hacimsel hataların tespiti için , tahribatsız muayene (NDT)  yöntemleri vazgeçilmez unsurlardır. Özellikle, yolcu ve yük trenlerinin akslarının muayenesi, tekerleklerinin muayenesi, cer kancalarının muayenesi, tekerleklerdeki kalıntı gerilimin muayenesi, yol hatlarında rayların muayenesi, aluminatermik  ray kaynaklarının muayenesi temel muayenelerdir. Kontroller yüzey ve hacimsel hatalara yönelik olarak phased array ultrasonik muayene, TOFD ultrasonik muayene, konvensiyonel ultrasonik muayene, dijital ve konvensiyonel radyografik muayene, girdap akımları (Eddy Current) testi, sıvı penetrant testi ve manyetik parçacık testileri kullanılmaktadır.    

 • Dolu Aks Phased Array Ultrasonik Muayene
 • Boş Aks Phased Array Ultrasonik Muayene
 • Tekerlek Seti Otomatik Ultrasonik Muayene
 • Ultrasonik Hata Tespiti 
 • Phased Array Ultrasonik Maueyene 

STANDARTLAR

 • EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Genel kurallar
 • EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı
 • EN ISO 16823 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği
 • EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için
 • EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması
 • EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD)
 • EN 12668-1 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 1: Cihazlar
 • EN 12668-2 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 2: Problar
 • EN 12668-3 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 3: Birleşik teçhizat
 • EN ISO 2400 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler
 • EN ISO 7963 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler
 • EN ISO 1330-4 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler
 • EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
 • EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler
 • EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler