Havacılık


Havacılık endüstrisinde hem imalat hemde havacılık firmalarının teknik bakım bölümlerinde, ilgili bileşenlerin ve parçaların  yüzey ve hacimsel hataların tespit tahribatsız muayene yöntemleri (NDT) ile yapılmaktadır.  Tahribatsız mauayene (NDT) havacılık sektörünün vazgeçilmez test yöntemleridir ve ilgili uçak üreticilerin bakım manuellerinde ilgili muayeneler detayları ile belirlenmiştir. İniş takımlarının kontrolü, kanat kompozit muayenesi,,etc. Havacılık sekötründe, yüzey ve hacimsel hatalar, ultrasonik muayene, radyografik muayene, girdap akımları (eddy current) testi, görsel muayene, sıvı penetrant testi ve manyetik parçacık testi en temel muayene yöntemleridir.

 • Ultrasonik Kalınlık Ölçümü
 • Ultrasonik Hata Tespiti 
 • Phased Array Ultrasonik Maueyene 

STANDARTLAR

 • EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Genel kurallar
 • EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı
 • EN ISO 16823 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği
 • EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için
 • EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması
 • EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD)
 • EN 12668-1 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 1: Cihazlar
 • EN 12668-2 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 2: Problar
 • EN 12668-3 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 3: Birleşik teçhizat
 • EN ISO 2400 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler
 • EN ISO 7963 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler
 • EN ISO 1330-4 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler
 • EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
 • EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler
 • EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler